บทความของเรา

หลากหลายเรื่องสุขภาพน่ารู้

บทความของเรา

หลากหลายเรื่องสุขภาพน่ารู้

อาหาร หมายถึงสิ่งที่ร่างกายรับเข้าไปทั้งที่สสารและพลังงาน เกิดกระบวนการสังเคราะห์จนร่างกายสามารถนำไป ...
การกลั้นเป็นครั้งคราวอาจไม่ส่งผลเสียมาก แต่หากกลั้นปัสสาวะจนติดเป็นนิสัยอาจเป็นการเพิ่มความเสี่ยงต่อ ...
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันโดยการร่วมมือระหว่างแพทย์และคนไข้ ตั้งแต่การรับประทานอาหาร ...
ความเครียดเป็นภาวะของอารมณ์หรือความรู้สึกที่เกิดขึ้นเมื่อบุคคลต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆ และทำให้รู้สึกถ ...
ฮอร์โมน (Hormones) สารเคมีที่ร่างกายสร้างขึ้นจากส่วนต่างๆ ที่ผลิตจากต่อมไร้ท่อ (Endocrine gland) ที่ ...
โควิด-19 เป็นไวรัสที่จะแพร่กระจายไปยังส่วนต่างๆ ของร่างกาย เซลล์ของเชื้อไวรัสโคโรนา จะเข้าไปทำลายเนื ...