ข้อมูลเกี่ยวกับคลินิก

พรีโมเเคร์ เมดิคอลคลินิก
“รู้จัก ก่อนรักษา”

ข้อมูลเกี่ยวกับคลินิก

พรีโมเเคร์ เมดิคอลคลินิก
“รู้จัก ก่อนรักษา”

เกี่ยวกับเรา

"ให้เราเป็นเพื่อนร่วมทาง เพื่อสร้างรากฐานของการมีสุขภาพที่ดี ไปพร้อมคุณ"

ด้วยแนวคิดที่ใส่ใจผู้ป่วยอย่างสูงสุด ทีมแพทย์ และผู้เชี่ยวชาญที่ PrimoCare มุ่งมั่นที่จะให้บริการคำปรึกษาอย่างใส่ใจ และใกล้ชิด โดยพิจารณาดูแลรอบด้านของสุขภาพ รวมถึงการรับฟังความคิด และความต้องการของผู้ป่วย พร้อมทั้งร่วมออกแบบการเดินทางด้านสุขภาพของคุณอย่างเต็มความสามารถ ด้วยผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ที่มุ่งมั่นในการดูแลอย่างต่อเนื่อง และใส่ใจ
เพราะเราเชื่อว่าสุขภาพที่ดีมาจากหลายประการ ทั้งปัจจัยภายใน เช่น สุขภาพทางร่างกาย และทางจิตใจ และปัจจัยภายนอก เช่น โภชนาการ ครอบครัว งานที่ทำ และสภาพแวดล้อม ดังนั้นแนวทางด้านสุขภาพของ PrimoCare จึงเน้นการดูแลคุณภาพชีวิตโดยรวมของผู้ป่วย ไม่ใช่การรักษาเพียงอาการหรือการวินิจฉัยโรคเท่านั้น เรายังศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต และพยายามค้นหาสาเหตุแท้จริงของโรค เพื่อให้คุณมีรากฐานสุขภาพที่แข็งแรง และยืนยาวอย่างแท้จริง

"เพื่อให้คุณได้ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ กับคนที่คุณรัก"

เกี่ยวกับเรา

"ให้เราเป็นเพื่อนร่วมทาง
เพื่อสร้างรากฐานของการมีสุขภาพที่ดี ไปพร้อมคุณ"

ด้วยแนวคิดที่ใส่ใจผู้ป่วยอย่างสูงสุด ทีมแพทย์ และผู้เชี่ยวชาญที่ PrimoCare มุ่งมั่นที่จะให้บริการคำปรึกษาอย่างใส่ใจ และใกล้ชิด โดยพิจารณาดูแลรอบด้านของสุขภาพ รวมถึงการรับฟังความคิด และความต้องการของผู้ป่วย พร้อมทั้งร่วมออกแบบการเดินทางด้านสุขภาพของคุณอย่างเต็มความสามารถ ด้วยผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ที่มุ่งมั่นในการดูแลอย่างต่อเนื่อง และใส่ใจ

เพราะเราเชื่อว่าสุขภาพที่ดีมาจากหลายประการ ทั้งปัจจัยภายใน เช่น สุขภาพทางร่างกาย และทางจิตใจ และปัจจัยภายนอก เช่น โภชนาการ ครอบครัว งานที่ทำ และสภาพแวดล้อม ดังนั้นแนวทางด้านสุขภาพของ PrimoCare จึงเน้นการดูแลคุณภาพชีวิตโดยรวมของผู้ป่วย ไม่ใช่การรักษาเพียงอาการหรือการวินิจฉัยโรคเท่านั้น เรายังศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต และพยายามค้นหาสาเหตุแท้จริงของโรค เพื่อให้คุณมีรากฐานสุขภาพที่แข็งแรง และยืนยาวอย่างแท้จริง

"เพื่อให้คุณได้ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ กับคนที่คุณรัก"

เรื่องราวของแบรนด์

จุดเริ่มต้นของพรีโมเเคร์ มุ่งมั่นสร้างรากฐานสุขภาพที่แข็งแรงไปพร้อมคนไทย

กว่า 140 ปีในประเทศไทยที่เริ่มต้นจากการเป็นผู้บุกเบิกธุรกิจทางการแพทย์และสุขภาพ บี.กริมมองเห็นภาพชีวิตความเป็นอยู่และสุขภาพของคนไทยมาโดยตลอด ทุกวันนี้ระบบดูแลสุขภาพในไทยยังมีช่องว่าง เรายังขาดการบริการทางการเเพทย์ที่ดูเเลเเบบต่อเนื่อง ครบทุกองค์ประกอบสุขภาพ

ด้วยหัวใจในการทำธุรกิจอย่างเข้าใจและใส่ใจรอบด้าน เราเห็นถึงทิศทางของระบบบริการสุขภาพที่ต้องปรับเปลี่ยนโดยเน้นรากฐานที่แข็งแรง จึงอยากส่งมอบการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมที่มีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง ผ่าน พรีโมแคร์ เมดิคอลคลินิก (PrimoCare Medical Clinic) ให้เป็นเสมือนหมอประจำตัวที่คุณสามารถไว้วางใจให้ดูแลสุขภาพในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นการดูแลส่งเสริมสุขภาพที่ดี การป้องกันโรคภัยต่างๆ การรักษาเมื่อเกิดอาการเจ็บป่วย การฟื้นฟูสุขภาพให้กลับมาสมบูรณ์ หรือแม้กระทั่งการประสานงานส่งต่อการรักษากับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยมั่นใจได้ว่าคุณจะได้รับการดูแลอย่างเข้าใจ ใส่ใจ ใกล้ชิดดูเเลต่อเนื่อง ในทุกช่วงจังหวะของชีวิต เเม้ยามปกติ จนถึงยามป่วยไข้

เรื่องราวของแบรนด์

จุดเริ่มต้นของพรีโมเเคร์ มุ่งมั่นสร้างรากฐานสุขภาพที่แข็งแรงไปพร้อมคนไทย

กว่า 140 ปีในประเทศไทยที่เริ่มต้นจากการเป็นผู้บุกเบิกธุรกิจทางการแพทย์และสุขภาพ บี.กริม มองเห็นภาพชีวิตความเป็นอยู่และสุขภาพของคนไทยมาโดยตลอด ทุกวันนี้ระบบดูแลสุขภาพในไทยยังมีช่องว่าง เรายังขาดการบริการทางการเเพทย์ที่ดูเเลเเบบต่อเนื่อง ครบทุกองค์ประกอบสุขภาพ
ด้วยหัวใจในการทำธุรกิจอย่างเข้าใจและใส่ใจรอบด้าน เราเห็นถึงทิศทางของระบบบริการสุขภาพที่ต้องปรับเปลี่ยนโดยเน้นรากฐานที่แข็งแรง จึงอยากส่งมอบการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมที่มีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง ผ่าน พรีโมแคร์ เมดิคอลคลินิก (PrimoCare Medical Clinic) ให้เป็นเสมือนหมอประจำตัวที่คุณสามารถไว้วางใจให้ดูแลสุขภาพในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นการดูแลส่งเสริมสุขภาพที่ดี การป้องกันโรคภัยต่างๆ การรักษาเมื่อเกิดอาการเจ็บป่วย การฟื้นฟูสุขภาพให้กลับมาสมบูรณ์ หรือแม้กระทั่งการประสานงานส่งต่อการรักษากับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยมั่นใจได้ว่าคุณจะได้รับการดูแลอย่างเข้าใจ ใส่ใจ ใกล้ชิดดูเเลต่อเนื่อง ในทุกช่วงจังหวะของชีวิต เเม้ยามปกติ จนถึงยามป่วยไข้

เกี่ยวกับแนวคิดการรักษา

จุดเริ่มของการบริการสุขภาพ จากแนวคิด “รู้จัก ก่อนรักษา”

กว่า 140 ปีในประเทศไทยที่เริ่มต้นจากการเป็นผู้บุกเบิกธุรกิจทางการแพทย์และสุขภาพ บี.กริมมองเห็นภาพชีวิตความเป็นอยู่และสุขภาพของคนไทยมาโดยตลอด ทุกวันนี้ระบบดูแลสุขภาพในไทยยังมีช่องว่าง

เรามีโรงพยาบาลที่มีเเพทย์เฉพาะทางเก่งๆ มากมาย แต่ยังไม่ได้ให้ความสำคัญกับการมีแพทย์ที่คอยดูแลภาพรวมตลอดเส้นทางสุขภาพ ส่งผลให้การดูแลสุขภาพของทุกคนไม่ต่อเนื่อง และไม่ครอบคลุมในทุกมิติสุขภาพ

ด้วยหัวใจในการทำธุรกิจอย่างมีความเข้าอย่างเข้าใจและใส่ใจรอบด้าน เราเห็นถึงทิศทางของระบบบริการสุขภาพที่ต้องปรับเปลี่ยนโดยเน้นรากฐานที่แข็งแรง จึงอยากส่งมอบการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมที่มีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง ผ่าน พรีโมแคร์ เมดิคอลคลินิก (PrimoCare Medical Clinic) ให้เป็นเสมือนหมอประจำตัวที่คุณสามารถไว้วางใจให้ดูแลสุขภาพในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นการดูแลส่งเสริมสุขภาพที่ดี การป้องกันโรคภัยต่างๆ การรักษาเมื่อเกิดอาการเจ็บป่วย การฟื้นฟูสุขภาพให้กลับมาสมบูรณ์ หรือแม้กระทั่งการประสานงานส่งต่อการรักษากับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยมั่นใจได้ว่าคุณจะได้รับการดูแลอย่างเข้าใจ ใส่ใจ ใกล้ชิดดูเเลต่อเนื่อง ในทุกช่วงจังหวะของชีวิต เเม้ยามปกติ จนถึงยามป่วยไข้

เกี่ยวกับแนวคิดการรักษา

จุดเริ่มของการบริการสุขภาพ จากแนวคิด “รู้จัก ก่อนรักษา”

ระบบสุขภาพที่เข้าถึงง่ายและมีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง โดยเน้นการทำความเข้าใจ ใส่ใจพูดคุยกับผู้ป่วย ไม่ใช่แค่ดูแลในแง่การรักษาและจ่ายยา แต่เป็นการมองภาพรวมสุขภาพและชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ป่วย ตั้งแต่ในระดับบุคคล ครอบครัว ตลอดจนชุมชนที่อยู่อาศัย เป็นการดูแลตั้งแต่แรกเริ่มและต่อเนื่องเหมือนมีหมอประจำตัว เป็นที่พึ่งพาแรกของผู้ป่วยเมื่อมีปัญหาหรือมีความจำเป็นในทุกๆ เรื่องที่เกี่ยวกับสุขภาพ โดยจะครอบคลุมการดูแลสุขภาพในทุกมิติ ทั้งการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษา การฟื้นฟูสภาพ ตลอดจนระบบการปรึกษาและส่งต่อผู้ป่วย กรณีที่มีความจำเป็นต้องพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

“วางใจให้พรีโมแคร์เป็นที่ปรึกษาเเรกในการดูแลสุขภาพร่างกายและจิตใจ ทั้ง ดูแล รักษา ป้องกัน ส่งเสริมสุขภาพในทุกองค์ประกอบสุขภาพของคุณ"

“วางใจให้พรีโมแคร์เป็นที่ปรึกษาเเรกในการดูแลสุขภาพร่างกายและจิตใจ ทั้ง ดูแล รักษา ป้องกัน ส่งเสริมสุขภาพในทุกองค์ประกอบสุขภาพของคุณ"