ข้อมูลเกี่ยวกับคลินิก

พรีโมเเคร์ เมดิคอลคลินิก
“รู้จัก ก่อนรักษา”

ข้อมูลเกี่ยวกับคลินิก

พรีโมเเคร์ เมดิคอลคลินิก
“รู้จัก ก่อนรักษา”

เกี่ยวกับเรา

พรีโมเเคร์ เมดิคอลคลินิก

ด้วยแนวคิดที่คำนึงถึงผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง ทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญของพรีโมแคร์ พร้อมที่จะให้คำปรึกษาอย่างใส่ใจ ใกล้ชิด มุ่งเน้นไปยังการดูเเลทุกองค์ประกอบสุขภาพของคนไข้ เรารับฟังความคิด ความต้องการของคุณมาเป็นส่วนร่วมในการดูเเลสุขภาพ ภายใต้การดูเเลอย่างใกล้ชิดเเละต่อเนื่องจากทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญของเรา ที่พร้อมจะเป็น

“เพื่อนร่วมทางที่เคียงข้างสร้างรากฐานสุขภาพที่ดีไปกับคุณ”

เพราะเราเชื่อว่าสุขภาพที่ดีมีผลมาจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของเราทั้งหมด ทั้งปัจจัยภายในอย่างสุขภาพกายใจของแต่ละคน และปัจจัยภายนอก เช่น โภชนาการ ครอบครัว ที่ทำงาน และสภาพแวดล้อม

แนวทางในการดูแลรักษาสุขภาพของพรีโมแคร์จึงเน้นการดูแลชีวิตของผู้ป่วยโดยรวม ไม่ใช่แค่รักษาตามอาการหรือเจาะจงที่โรคเพียงอย่างเดียว แต่ยังดูแลไปถึงปัจจัยที่เกี่ยวโยงในวิถีชีวิต รวมทั้งหาสาเหตุของการเจ็บป่วยที่แท้จริง เพื่อให้คุณมีรากฐานสุขภาพที่แข็งแรงยั่งยืน

เกี่ยวกับเรา

พรีโมเเคร์ เมดิคอลคลินิก

ด้วยแนวคิดที่คำนึงถึงผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง ทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญของพรีโมแคร์ พร้อมที่จะให้คำปรึกษาอย่างใส่ใจ ใกล้ชิด มุ่งเน้นไปยังการดูเเลทุกองค์ประกอบสุขภาพของคนไข้ เรารับฟังความคิด ความต้องการของคุณมาเป็นส่วนร่วมในการดูเเลสุขภาพ ภายใต้การดูเเลอย่างใกล้ชิดเเละต่อเนื่องจากทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญของเรา ที่พร้อมจะเป็น

“เพื่อนร่วมทางที่เคียงข้างสร้างรากฐานสุขภาพที่ดีไปกับคุณ”

เพราะเราเชื่อว่าสุขภาพที่ดีมีผลมาจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของเราทั้งหมด ทั้งปัจจัยภายในอย่างสุขภาพกายใจของแต่ละคน และปัจจัยภายนอก เช่น โภชนาการ ครอบครัว ที่ทำงาน และสภาพแวดล้อม

แนวทางในการดูแลรักษาสุขภาพของพรีโมแคร์จึงเน้นการดูแลชีวิตของผู้ป่วยโดยรวม ไม่ใช่แค่รักษาตามอาการหรือเจาะจงที่โรคเพียงอย่างเดียว แต่ยังดูแลไปถึงปัจจัยที่เกี่ยวโยงในวิถีชีวิต รวมทั้งหาสาเหตุของการเจ็บป่วยที่แท้จริง เพื่อให้คุณมีรากฐานสุขภาพที่แข็งแรงยั่งยืน

เรื่องราวของแบรนด์

จุดเริ่มต้นของพรีโมเเคร์ มุ่งมั่นสร้างรากฐานสุขภาพที่แข็งแรงไปพร้อมคนไทย

กว่า 140 ปีในประเทศไทยที่เริ่มต้นจากการเป็นผู้บุกเบิกธุรกิจทางการแพทย์และสุขภาพ บี.กริมมองเห็นภาพชีวิตความเป็นอยู่และสุขภาพของคนไทยมาโดยตลอด ทุกวันนี้ระบบดูแลสุขภาพในไทยยังมีช่องว่าง เรายังขาดการบริการทางการเเพทย์ที่ดูเเลเเบบต่อเนื่อง ครบทุกองค์ประกอบสุขภาพ

ด้วยหัวใจในการทำธุรกิจอย่างเข้าใจและใส่ใจรอบด้าน เราเห็นถึงทิศทางของระบบบริการสุขภาพที่ต้องปรับเปลี่ยนโดยเน้นรากฐานที่แข็งแรง จึงอยากส่งมอบการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมที่มีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง ผ่าน พรีโมแคร์ เมดิคอลคลินิก (PrimoCare Medical Clinic) ให้เป็นเสมือนหมอประจำตัวที่คุณสามารถไว้วางใจให้ดูแลสุขภาพในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นการดูแลส่งเสริมสุขภาพที่ดี การป้องกันโรคภัยต่างๆ การรักษาเมื่อเกิดอาการเจ็บป่วย การฟื้นฟูสุขภาพให้กลับมาสมบูรณ์ หรือแม้กระทั่งการประสานงานส่งต่อการรักษากับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยมั่นใจได้ว่าคุณจะได้รับการดูแลอย่างเข้าใจ ใส่ใจ ใกล้ชิดดูเเลต่อเนื่อง ในทุกช่วงจังหวะของชีวิต เเม้ยามปกติ จนถึงยามป่วยไข้

เรื่องราวของแบรนด์

จุดเริ่มต้นของพรีโมเเคร์ มุ่งมั่นสร้างรากฐานสุขภาพที่แข็งแรงไปพร้อมคนไทย

กว่า 140 ปีในประเทศไทยที่เริ่มต้นจากการเป็นผู้บุกเบิกธุรกิจทางการแพทย์และสุขภาพ บี.กริม มองเห็นภาพชีวิตความเป็นอยู่และสุขภาพของคนไทยมาโดยตลอด ทุกวันนี้ระบบดูแลสุขภาพในไทยยังมีช่องว่าง เรายังขาดการบริการทางการเเพทย์ที่ดูเเลเเบบต่อเนื่อง ครบทุกองค์ประกอบสุขภาพ
ด้วยหัวใจในการทำธุรกิจอย่างเข้าใจและใส่ใจรอบด้าน เราเห็นถึงทิศทางของระบบบริการสุขภาพที่ต้องปรับเปลี่ยนโดยเน้นรากฐานที่แข็งแรง จึงอยากส่งมอบการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมที่มีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง ผ่าน พรีโมแคร์ เมดิคอลคลินิก (PrimoCare Medical Clinic) ให้เป็นเสมือนหมอประจำตัวที่คุณสามารถไว้วางใจให้ดูแลสุขภาพในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นการดูแลส่งเสริมสุขภาพที่ดี การป้องกันโรคภัยต่างๆ การรักษาเมื่อเกิดอาการเจ็บป่วย การฟื้นฟูสุขภาพให้กลับมาสมบูรณ์ หรือแม้กระทั่งการประสานงานส่งต่อการรักษากับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยมั่นใจได้ว่าคุณจะได้รับการดูแลอย่างเข้าใจ ใส่ใจ ใกล้ชิดดูเเลต่อเนื่อง ในทุกช่วงจังหวะของชีวิต เเม้ยามปกติ จนถึงยามป่วยไข้

เกี่ยวกับแนวคิดการรักษา

จุดเริ่มของการบริการสุขภาพ จากแนวคิด “รู้จัก ก่อนรักษา”

กว่า 140 ปีในประเทศไทยที่เริ่มต้นจากการเป็นผู้บุกเบิกธุรกิจทางการแพทย์และสุขภาพ บี.กริมมองเห็นภาพชีวิตความเป็นอยู่และสุขภาพของคนไทยมาโดยตลอด ทุกวันนี้ระบบดูแลสุขภาพในไทยยังมีช่องว่าง

เรามีโรงพยาบาลที่มีเเพทย์เฉพาะทางเก่งๆ มากมาย แต่ยังไม่ได้ให้ความสำคัญกับการมีแพทย์ที่คอยดูแลภาพรวมตลอดเส้นทางสุขภาพ ส่งผลให้การดูแลสุขภาพของทุกคนไม่ต่อเนื่อง และไม่ครอบคลุมในทุกมิติสุขภาพ

ด้วยหัวใจในการทำธุรกิจอย่างมีความเข้าอย่างเข้าใจและใส่ใจรอบด้าน เราเห็นถึงทิศทางของระบบบริการสุขภาพที่ต้องปรับเปลี่ยนโดยเน้นรากฐานที่แข็งแรง จึงอยากส่งมอบการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมที่มีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง ผ่าน พรีโมแคร์ เมดิคอลคลินิก (PrimoCare Medical Clinic) ให้เป็นเสมือนหมอประจำตัวที่คุณสามารถไว้วางใจให้ดูแลสุขภาพในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นการดูแลส่งเสริมสุขภาพที่ดี การป้องกันโรคภัยต่างๆ การรักษาเมื่อเกิดอาการเจ็บป่วย การฟื้นฟูสุขภาพให้กลับมาสมบูรณ์ หรือแม้กระทั่งการประสานงานส่งต่อการรักษากับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยมั่นใจได้ว่าคุณจะได้รับการดูแลอย่างเข้าใจ ใส่ใจ ใกล้ชิดดูเเลต่อเนื่อง ในทุกช่วงจังหวะของชีวิต เเม้ยามปกติ จนถึงยามป่วยไข้

เกี่ยวกับแนวคิดการรักษา

จุดเริ่มของการบริการสุขภาพ จากแนวคิด “รู้จัก ก่อนรักษา”

ระบบสุขภาพที่เข้าถึงง่ายและมีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง โดยเน้นการทำความเข้าใจ ใส่ใจพูดคุยกับผู้ป่วย ไม่ใช่แค่ดูแลในแง่การรักษาและจ่ายยา แต่เป็นการมองภาพรวมสุขภาพและชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ป่วย ตั้งแต่ในระดับบุคคล ครอบครัว ตลอดจนชุมชนที่อยู่อาศัย เป็นการดูแลตั้งแต่แรกเริ่มและต่อเนื่องเหมือนมีหมอประจำตัว เป็นที่พึ่งพาแรกของผู้ป่วยเมื่อมีปัญหาหรือมีความจำเป็นในทุกๆ เรื่องที่เกี่ยวกับสุขภาพ โดยจะครอบคลุมการดูแลสุขภาพในทุกมิติ ทั้งการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษา การฟื้นฟูสภาพ ตลอดจนระบบการปรึกษาและส่งต่อผู้ป่วย กรณีที่มีความจำเป็นต้องพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

“วางใจให้พรีโมแคร์เป็นที่ปรึกษาเเรกในการดูแลสุขภาพร่างกายและจิตใจ ทั้ง ดูแล รักษา ป้องกัน ส่งเสริมสุขภาพในทุกองค์ประกอบสุขภาพของคุณ"

“วางใจให้พรีโมแคร์เป็นที่ปรึกษาเเรกในการดูแลสุขภาพร่างกายและจิตใจ ทั้ง ดูแล รักษา ป้องกัน ส่งเสริมสุขภาพในทุกองค์ประกอบสุขภาพของคุณ"