บทความของเรา

หลากหลายเรื่องสุขภาพน่ารู้

บทความของเรา

หลากหลายเรื่องสุขภาพน่ารู้

โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non-Communicable Diseases) เป็นโรคที่เกิดจากนิสัยหรือพฤติกรรมการดำเนินชีวิต ซึ ...
“กรดไหลย้อน” หากปล่อยเรื้อรังเป็นเวลานานจนหลอดอาหารและกล่องเสียงเกิดการอักเสบ ก็อาจทำให้เซลล์เยื่อบุ ...
แนวทางในการรักษากระดูกสันหลังคดนั้นขึ้นอยู่กับระดับของอาการ สามารถรับการตรวจจากแพทย์ เพื่อการวินิจฉั ...
Brownout Syndrome คือภาวะหมดใจในการทำงานที่รุนแรงกว่า Burnout Syndrome เป็นอาการระยะยาว ที่สะสมมามาเ ...
การเปลี่ยนแปลงของอากาศอาจนำมาซึ่งการเกิดโรคต่างๆ หลายชนิดที่แพร่ระบาดง่าย พรีโมแคร์อยากให้ทุกท่านดูแ ...
ไวรัสใช้เวลาเฉลี่ย 5-10 ปี ในการเปลี่ยนแปลงเซลลให้กลายเป็นมะเร็ง โดยผู้หญิงที่เคยมีเพศสัมพันธ์ มีควา ...