Primocare Medical | th

อีเมล [email protected]

บทความของเรา

หลากหลายเรื่องสุขภาพน่ารู้

บทความของเรา

หลากหลายเรื่องสุขภาพน่ารู้

ไข้หวัดใหญ่เป็นโรคที่มีอาการคล้ายโรคหวัดทั่วไป แต่มีโอกาสเกิดอาการรุนแรงและภาวะแทรกซ้อนที่อันตรายได้ ...
โรคไข้ฝีดาษลิง เป็นโรคที่ใกล้เคียงกับโรคอีสุกอีใส หรือไข้ทรพิษ ผู้ติดเชื้อไวรัสนี้ส่วนใหญ่มีอาการไม่ ...
โรคไขมันในเลือดสูงเกินกว่าค่ามาตรฐาน เป็นเรื่องสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญ ...
โรคอ้วนเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆ ในทั่วโลก โดยมีอัตราเพิ่มขึ้นทั้งในผู้ใหญ่และเด็ก ทั้งนี้สาเ ...
ความดันโลหิตปกติ ไม่ควรเกิน 130/85 มิลลิเมตรปรอท ความดันโลหิตเป็นค่าความดันของกระแสเลือดที่ส่งแรงกระ ...
มะเร็งปากมดลูกส่วนใหญ่จะพบในผู้หญิงวัย 30 - 55 ปี เกิดจากการติดเชื้อไวรัส HPV หรือ Human Papilloma V ...