Categories
Uncategorized

โซเชียลมีเดียส่งผลต่อสุขภาพจิตจริงหรอ??

    /    บทความ    /    โซเชียลมีเดียส่งผลต่อสุขภาพจิตจริงหรอ??

ภาวะข้อไหล่ติดรักษาได้ด้วยกายภาพบำบัด

โซเชียลมีเดียส่งผลต่อสุขภาพจิตจริงหรอ??

สื่อโซเชียลเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของผู้คนในยุคนี้ การพบปะ พูดคุยให้ความรู้สึกเสมือนจริง มีการค้นพบว่าสื่อโซเชียลเป็นสาเหตุส่วนหนึ่ง หรือปัจจัยที่อาจก่อให้เกิดโรคซึมเศร้าเพิ่มมากขึ้น

ผลกระทบทางสุขภาพจิตของผู้ที่ติดสมาร์ทโฟน หรือเทคโนโลยีอย่างหนัก มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับความวิตกกังวลและโรคซึมเศร้า จากผลงานวิจัยมหาวิทยาลัย Northwestern ในชิคาโกที่พบความสัมพันธ์ระหว่างผู้ที่เป็นโรคซึมเศร้าและระยะเวลาที่ใช้สมาร์ทโฟนพบว่า ระดับของอาการซึมเศร้าที่เกิดขึ้นมีความสัมพันธ์กับปริมาณของเวลาที่ใช้สมาร์ทโฟน ยิ่งการใช้ระยะเวลามากขึ้น ระดับของอาการซึมเศร้าก็จะมากขึ้นไปด้วย

เสพติดโซเชียล

ไม่ใช่แต่เพียงระยะเวลาในการใช้สื่อโซเชียลมีเดียเท่านั้น แต่ปัจจัยที่มีผลมากที่สุดคือ การเสพติดการสื่อสารทั้งโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต ซึ่งมีผลทำให้เกิดภาวะซึมเศร้าได้มากขึ้น ในส่วนของงานวิจัยในประเทศไทย มีผลงานวิจัยที่ศึกษาพฤติกรรมการสื่อสารผ่านเทคโนโลยีกับภาวะสุขภาพใจของนักเรียน แสดงให้เห็นว่า ปริมาณการใช้งานในการสื่อสารมากหรือน้อยอาจไม่สำคัญเท่ากับภาวะความรู้สึกต้องการในลักษณะ “เสพติด” เป็นตัวแปรสำคัญที่สะท้อนการผูกมัดสื่อสารเทคโนโลยี กับชีวิตของตนเองอยู่ตลอดเวลา

สาเหตุในการเสพติดสื่อโซเชียล

 • Connection หมายถึง การต้องการสื่อสาร พูดคุยกับเพื่อน หรือบุคคลที่อยู่ในสื่อโซเชียล เป็นการสื่อสารในทุกช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยผ่าน Line, โพสต์รูปหรือข้อความผ่านทาง Facebook หรือโพสต์รูปผ่านทาง Instagram เป็นต้น 
 • Identity creation หมายถึง การต้องการที่จะมีตัวตนในสื่อโซลเชียลมีเดียว เช่นการชื่นชอบในยอดไลค์ หรือยอดคอมเมนต์ที่เกิดขึ้นจากสื่อโซเชียล 
 • Public and Private หมายถึง การต้องการรับรู้เรื่องราว หรือข่าวสารต่างๆของผู้คนผ่านทางโซเชียลมีเดีย 
 • Social Support หมายถึง การต้องการกำลังใจ หรือการยอมรับในสื่อโซเชียล เช่นการโพสต์ข้อความ หรือภาพเกี่ยวกับตนเองเพื่อให้ได้รับการแสดงความเห็นใจ หรือคอมเมนต์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
Social Media Detoxing

นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยบาธ (University of Bath) กล่าวว่า วิธีที่ดีที่สุดในการขจัดอารมณ์ไม่ดีและปกป้องสุขภาพจิตของคุณคือ การหยุดพักจากโซเชียลมีเดียเพียง 1 สัปดาห์ สามารถลดอาการเครียด ช่วยให้ความรู้สึกดีมากขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มเวลาสำหรับกิจกรรมอื่นๆ ได้อีกด้วย 

Social Media Detox คือ การบำบัดการเสพติดการใช้โซเชียลมีเดีย โดยกำหนดตนเองให้อยู่ห่างจากการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ที่อาจส่งผลกระทบต่อจิตใจ จนเกิดความทุกข์ ความเครียด ทำให้ลามมาถึงร่างกายและการใช้ชีวิตประจำวัน เพื่อเป็นการฟื้นฟูพักผ่อนร่างกายและจิตใจกลับมาสดใสเหมือนเดิม


สัญญาณเตือนว่าคุณต้องการ Social Media Detox

 • จดจ่ออยู่กับโซเชียลมีเดียแทบจะตลอดเวลา
 • ปวดนิ้ว เมื่อยฝ่ามือ คอ หรือหลัง
 • ปวดตา เบลอ มึนไปชั่วขณะ
 • สิ่งที่อยู่ในโซเชียลมีเดียส่งผลกระทบต่ออารมณ์ของคุณ
 • ขาดความมั่นใจในตัวเองและเปรียบเทียบตนเองกับคนอื่นในโซเชียล
 • มีปัญหาด้านการนอนหลับ
ข้อดีของการทำ Social Media Detox


 • มีเวลาในการหากิจกรรมและงานอดิเรก เช่น อ่านหนังสือ เล่นกีฬา ทำอาหาร เป็นต้น
 • ได้ใช้เวลากับครอบครัวและสิ่งรอบตัวมากขึ้น เช่น การไปทานข้วกับครอบครัว หรือคนรัก รวมถึงการพูดคุยและทำกิจกรรมร่วมกัน โดยไม่จำเป็นที่จะต้องใช้สื่อโซเชียลอยู่ตลอด
 • มีความสุขกับตัวเองมากขึ้น เพราะไม่จำเป็นที่จะต้องกังวลกับสิ่งที่อยู่ในสื่อโซเชียลมีเดียตลอดเวลา ทำให้มีเวลาในการดูแลตนเอง
 • มีเวลาในการพัฒนาตนเอง เช่นสามารถนำเวลาที่เหลือมาพัฒนาความสามารถด้านอื่นๆ หรือหาความรู้เพิ่มเติม
 • จิตใจมั่นคงยิ่งขึ้น เนื่องจากไม่ต้องใช้เวลาในการเสพสื่อ หรือคอมเมนต์ต่างๆผ่านทางโซเชียล ทำให้สภาพจิตใจและความคิดของเราสามารถจดจ่อ และมีสมาธิกับตัวเองได้

หากท่านมีอาการหรือสัญญาณเตือนในการเสพติดสื่อโซเชียล สามารถเข้ามารับคำแนะนำกับบักจิตวิทยาของเราได้ที่ พรีโมแคร์ เมดิคอล คลินิก ที่พร้อมดูแลรักษาสุขภาพใจของท่านอย่างครบถ้วน สามารถสอบถามหรือนัดหมายล่วงหน้าที่นี่ 

บทความที่เกี่ยวข้อง