Categories
Uncategorized

ดูแลถึงวิถีชิวิตกับโปรแกรม Personalized Lifestyle Medicine

    /    บทความ    /    ดูแลถึงวิถีชิวิตกับโปรแกรม Personalized Lifestyle Medicine

ภาวะข้อไหล่ติดรักษาได้ด้วยกายภาพบำบัด

ดูแลถึงวิถีชิวิตกับโปรแกรม Personalized Lifestyle Medicine

ที่พรีโมแคร์ เราออกแบบโปรแกรม Personalized Lifestyle Medicine เพื่อตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์ที่มีความแตกต่าง เรามุ่งเน้นที่จะดูแลผู้ป่วยในทุกองค์ประกอบเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงและยั่งยืน โดยการรับฟังความคิดเห็นของคนไข้และนำมาปรับใช้กับแนวทางการรักษาของแพทย์ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ชัดเจนและทำได้ในระยะยาวตามแบบเฉพาะบุคคล

แนวทางการรักษา

ที่พรีโมแคร์ เราใส่ใจทุกองค์ประกอบของสุขภาพ เพราะเราเชื่อว่าสุขภาพที่ดีมีผลมาจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับชีวิต ทั้งปัจจัยภายในอย่างสุขภาพกายใจและปัจจัยภายนอก เช่น อาหาร การออกกำลังกาย การพักผ่อน และสภาพแวดล้อม เราจึงออกแบบโปรแกรม Personalized Lifestyle Medicine เพื่อดูแลสุขภาพของคุณให้แข็งแรงอย่างยั่งยืน โดยมีแนวทางในการดูแลรักษาคนไข้ดังนี้

1. ทำการนัดหมายผ่าน ทำแบบสอบถาม และ ปรึกษาแพทย์ เพื่อวิเคราะห์เชิงลึกเรื่องของไลฟ์สไตล์ต่างๆ โดยการปรึกษาแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ป้องกันและ การชะลอวัย สำหรับหัวข้อหลักดังนี้

  • ปรับสมดุลฮอร์โมน รักษา PMS หรือ Premenstrual Syndrome
  • เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน เพื่อสุขภาพที่แข็งแรง
  • Burnout Syndrome เครียด อ่อนเพลียง่าย

2. ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ เพื่อตรวจเลือด ทั้งนี้ในบางรายที่จำเป็นอาจจะต้องมีการตรวจปัสสาวะร่วมด้วย เมื่อได้ผลแล้วจะนำไปสู่การประเมินเพื่อวางแผนในการปรับไลฟ์สไตล์ที่สม 

3. วางแผนปรับไลฟ์สไตล์และปรุงวิตามินเฉพาะบุคคล โดยอิงตามผลตรวจจากห้องปฏิบัติการและ วิถีชีวิตของคนไข้ เพื่อความแข็งแรงอย่างยั่งยืน

4. Book of good health หนังสือที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของไลฟ์สไตล์ประกอบไปด้วยสองส่วนหลัก คือ 1. คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพต่างๆ ทั้งในเรื่องของอาหาร การออกกำลังกาย การจัดการความเครียด และการนอนหลับ 2. เกณฑ์ประเมินระดับสุขภาพในแต่ละบุคคล

 หากท่านต้องการที่จะนัดหมายเพื่อเข้าโปรแกรม Personalized Lifestyle Medicine สามารถเข้ามารับคำแนะนำได้ที่ พรีโมแคร์ เมดิคอล คลินิก ที่พร้อมดูแลรักษาสุขภาพร่างกายของท่านอย่างครบถ้วน สามารถสอบถามหรือนัดหมายล่วงหน้าที่นี่ 

บทความที่เกี่ยวข้อง