Categories
Uncategorized

ทำความรู้จักกับ Lifestyle Medicine (วิถีชีวิตบำบัด หรือ เวชศาสตร์วิถีชีวิต)

    /    บทความ    /    ทำความรู้จักกับ Lifestyle Medicine (วิถีชีวิตบำบัด หรือ เวชศาสตร์วิถีชีวิต)

ภาวะข้อไหล่ติดรักษาได้ด้วยกายภาพบำบัด

ทำความรู้จักกับ Lifestyle Medicine (วิถีชีวิตบำบัด หรือ เวชศาสตร์วิถีชีวิต)

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันโดยการร่วมมือระหว่างแพทย์และคนไข้ ตั้งแต่การรับประทานอาหาร การออกกำลังกาย การจัดการความเครียด การนอนหลับ การเลิกสุบบุหรี่ รวมถึงความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง เพื่อส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน หรือกระทั่งรักษาโรคซึ่งเป็นการบำบัดที่สาเหตุ ถือเป็นการบำบัดแบบใหม่ที่สามารถป้องกัน ลดความเสี่ยง และลดการใช้ยาลงได้ เพื่อสุขภาพที่แข็งแรงอย่างยั่งยืน

Lifestyle Medicine

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวัน ตั้งแต่การกิน การออกกำลังกาย การจัดการกับความเครียด การนอนหลับ การเลิกสูบบุหรี่ รวมถึงความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง ทั้งหมดนี้เรียกว่า “Lifestyle Medicine” ซึ่งเป็นศาสตร์ของการปรับไลฟ์สไตล์ เพื่อเปลี่ยนสุขภาพให้ดีขึ้น และเป็นหัวใจสำคัญของการส่งเสริม ป้องกัน หรือกระทั่งรักษาโรคโดยเน้นที่สาเหตุ ลดการใช้ยาจริงๆ แล้วหันมาใช้ยาที่ชื่อว่า “ไลฟ์สไตล์” แทน

Lifestyle Medicine เป็นการบำบัดโดยยึดข้อมูลที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-based) เน้นให้ผู้ป่วยมีส่วนร่วมในการดูแลรักษา (Active Participation) และให้ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางการตัดสินใจ (Patient-centered) ทำให้เกิดแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเอง และนำไปสู่สุขภาพที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในทุกด้าน

Lifestyle Medical Clinic by PrimoCare Medical

การปรับไลฟ์สไตล์ หรือปรับวิถีการใช้ชีวิต (Lifestyle Medicine) เน้นให้ผู้ป่วยมีส่วนร่วมในการดูแลรักษา (active participation) และให้ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางการตัดสินใจ ทำให้เกิดแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเอง

 • “มีแพทย์เป็นเพื่อน” 

แพทย์จะใช้เวลารับฟัง พูดคุย ทำความรู้จัก ทำความเข้าใจกับไลฟ์สไตล์ของแต่ละบุคคล รวมถึงความชอบส่วนบุคคล ข้อจำกัดต่างๆ และแรงจูงใจในการมีสุขภาพที่ดีขึ้น  

 • “ร่วมหาวิถีใหม่ที่ใช่” 

เพื่อให้คำแนะนำตามแบบเฉพาะบุคคล ตรงกับไลฟ์สไตล์ และใช้หลักการในการให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา พัฒนา (Coaching) เพื่อให้สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในระยะยาวได้อย่างยั่งยืน

 • “ประสานรอบด้านการดูแล” 

เชื่อมต่อกับบริการอื่นๆ ในคลินิก ไม่ว่าจะเป็นนักจิตวิทยาที่สามารถให้คำปรึกษาเรื่องความเครียด ความสัมพันธ์ หรือนักกายภาพบำบัดที่จะช่วยดูแลเรื่องอาการบาดเจ็บที่อาจเป็นข้อจำกัดในการออกกำลังกาย รวมถึงนักกำหนดอาหารที่สามารถประเมินและให้การรักษาทางโภชนาการอย่างตรงจุด

 • “ร่วมด้วยช่วยกัน” 

บริการพิจารณาอาหารเสริมรายบุคคล (Personalized Supplement) ที่จะช่วยส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เห็นผลได้ดียิ่งขึ้น โดยการสังเกตุการณ์จากปัจจัยเสี่ยง ภาวะโภชนาการ ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ เป็นต้น

 • “ใช้ยาเมื่อจำเป็น” 

ในรายที่เป็นโรคเรื้อรังที่ควบคุมไม่ได้ อาจมีความจำเป็นต้องใช้ยาควบคู่ไปกับการปรับไลฟ์สไตล์ เพื่อส่งเสริมให้สุขภาพร่างกายของผู้ป่วยแข็งแรง และปลอดภัย

Lifestyle Changing 

โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non-communicable diseases: NCDs) ทั้งความดันโลหิตสูง เบาหวาน โรคอ้วน กระดูกพรุน หรือมะเร็ง มีสาเหตุหลักมาจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ไม่เหมาะสมอย่างค่อยเป็นค่อยไปและสะสมอาการอย่างต่อเนื่อง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่างๆ ในการดำเนินวิถีชีวิตจึงถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อให้ร่างกายสามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ แข็งแรง ดังนี้

 • การรับประทานอาหาร – บริโภคอาหารอย่างไรให้มีความสุข รู้วิธีเลือกรับประทานอาหารที่ชอบเพื่อสุขภาพที่ดี 
 • การออกกำลังกาย – สร้างแรงจูงใจด้วยการเปลี่ยนไลฟ์สไตล์และกิจวัตรประจำวันให้เป็นการออกกำลังกายง่ายๆ ในทุกวัน อย่างน้อยวันละ 30 นาที เพื่อสุขภาพกาย และสุขภาพใจที่แข็งแรง
 • การจัดการความเครียด – แบ่งเวลาสำหรับการทำงาน ความสัมพันธ์ และการพักผ่อนให้พอดีด้วย work-life balance คืนความยืดหยุ่น ลดความตึงเครียดของร่างกายและจิตใจ
 • การนอน – ปรับการนอนให้ร่างกายได้ชาร์จพลังและสร้างภูมิคุ้มกันได้อย่างเต็มที่ ทั้งนี้หากมีปัญหาในการนอนหลับ จะทำให้ร่างกายเหนื่อยล้า ไม่มีพลังที่จะใช้ในวันถัดไป แพทย์จะช่วยประเมิณ เพื่อระบุสาเหตุของคุณภาพการนอนที่ย่ำแย่ 
 • เลิกบุหรี่ – ตัดให้ขาดจากสารพิษที่บั่นทอนอายุขัยและสุขภาพ จะช่วยยืดเวลาอยู่กับคนที่รักให้นานกว่าเดิม
 • ความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง – เพิ่มความสุขและความพอใจในชีวิตด้วยความสัมพันธ์ที่ดี ทั้งกับเพื่อน ครอบครัว คนรัก รวมถึงเพื่อนร่วมงาน

หากท่านต้องการที่จะนัดหมายเพื่อเข้าโปรแกรม Lifestyle Medicine สามารถเข้ามารับคำแนะนำได้ที่ พรีโมแคร์ เมดิคอล คลินิก ที่พร้อมดูแลรักษาสุขภาพร่างกายของท่านอย่างครบถ้วน สามารถสอบถามหรือนัดหมายล่วงหน้าที่นี่ 

บทความที่เกี่ยวข้อง