/    บทความ    /    รักษาใจที่พรีโมแคร์

รักษาใจที่พรีโมแคร์

รักษาใจที่พรีโมแคร์

บริการจิตบำบัดที่พรีโมแคร์ เราออกแบบมาเพื่อดูแล ป้องกัน และรักษา เพื่อสุขภาพใจที่แข็งแรงของคุณ ด้วยแนวคิดที่คำนึงถึงผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง เราจึงมุ่งเน้นไปยังการดูเเลทุกองค์ประกอบสุขภาพของคนไข้ รับฟังความคิด ความต้องการ มาเป็นส่วนร่วมในการดูเเลสุขภาพ ภายใต้การดูเเลอย่างใกล้ชิดเเละต่อเนื่อง โดยจะครอบคลุมการดูแลสุขภาพในทุกมิติ ทั้งการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษา การฟื้นฟู

จิตบำบัด (Psychotherapy)

จิตบำบัดเป็นการใช้เวลาในการพูดคุยเเลกเปลี่ยน เพื่อเยียวยาปัญหาทางด้านจิตใจกับนักจิตวิทยา เพื่อค้นหาสาเหตุของปัญหาที่เกิดจากประสบการณ์ในชีวิต ส่งผลต่อการปรับตัว มุมมองความเชื่อ การแสดงออกทางพฤติกรรม อารมณ์ และการรับมือกับปัญหา ซึ่งการทำจิตบำบัดสามารถทำได้ด้วยกันหลายวิธีโดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาทักษะการรับมือกับปัญหา ปรับมุมมองความคิด และสามารถแสดงออกทางอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม 

การทำจิตบำบัดมีประโยชน์ในการรักษาโรคหรือปัญหาที่เกี่ยวข้องกับจิตใจ เช่น อาการเศร้า วิตกกังวล ความเครียดการใช้ชีวิตประจำวัน เหนื่อยล้าจากการทำงาน หรือเหนื่อยล้าจากการดูแลตนในครอบครัว นอกจากนี้ ปัญหาความสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ คนในครอบครัว คู่รัก หรือเพื่อนร่วมงาน ก็อาจได้รับประโยชน์จากการทำจิตบำบัดได้ด้วยเช่นกัน

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • ภาวะหมดไฟในการทำงาน (burnout syndrome) คือ ภาวะการเปลี่ยนแปลงด้านจิตใจที่เกิดจากความเครียดเรื้อรังในการทำงาน 
  • ภาวะเครียด นำไปสู่ความวิตกกังวล ซึมเศร้า อารมณ์ไม่มั่นคง เปลี่ยนแปลงง่าย 
  • ซึมเศร้า มีอารมณ์เศร้า ท้อแท้ หดหู่ สิ้นหวังอย่างรุนแรง เกิดขึ้นเกือบตลอดทั้งวันติดต่อกันอย่างน้อย 2 สัปดาห์ ร่วมกับเบื่อหน่าย หมดความสนใจในการงานหรือกิจกรรมที่เคยชอบ
  • วิตกกังวล เป็นโรคทางจิตใจที่มีความรุนแรงกว่าความวิตกกังวลที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ มีอาการตื่นตระหนก กลัว และไม่สบายใจ ไม่สามารถอยู่ในความสงบได้ กระสับกระส่าย กระวนกระวาย
  • ปัญหาความสัมพันธ์ ให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านจิตใจที่เกิดทางด้านความสัมพันธ์ อาทิ ครอบครัว คู่รัก เป็นต้น
รักษาใจที่พรีโมแคร์
 
ที่พรีโมเเคร์ เมดิคอล เรามีบริการพิเศษ ที่แบ่งออกเป็น บริการตรวจรักษา และ บริการตรวจป้องกัน สำหรับจิตบำบัด เราพร้อมให้การดูเเลในทุกเเง่มุมสุขภาพ อย่างครบถ้วนทั้งบริการประเมินสุขภาพจิต และให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด เพื่อหาสาเหตุของปัญหาและร่วมหาแนวทางการแก้ไข รวมถึงให้คำแนะนำในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือความคิดเพื่อฟื้นฟูสุขภาพจิต
 
  • ประเมินสุขภาพจิตเบื้องต้น ทดสอบระดับความเครียด ความกดดันสะสม สร้างภูมิคุ้มกันทางใจให้ตนเอง
  • บริการประเมินสุขภาพจิตโดยรวม ทั้งด้านความสัมพันธ์ พฤติกรรม และความคิด
  • บริการให้คำปรึกษาทางด้านจิตใจ พูดคุยเเลกเปลี่ยน เพื่อเยียวยาปัญหาทางด้านจิตใจกับนักจิตวิทยาอย่างใกล้ชิด
หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติม หรือต้องการที่จะนัดหมายเพื่อพูดคุยกับนักจิตวิทยา สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ พรีโมแคร์ เมดิคอล คลินิก ที่พร้อมดูแลรักษาสุขภาพใจของท่านอย่างครบถ้วน สามารถสอบถามหรือนัดหมายล่วงหน้าที่นี่ 
 

Reference: