บริการของเรา

พรีโมแคร์ เมดิคอล มีบริการ
ทั้งตรวจรักษาและป้องกัน

ตรวจรักษา

Curative Medical Services

ตรวจป้องกัน

Preventive Medical Services

ตรวจรักษา

Curative Medical Services

ตรวจป้องกัน

Preventive Medical Services

ที่พรีโมเเคร์ เมดิคอล เรามีบริการพิเศษ ที่แบ่งออกเป็น บริการตรวจรักษา และบริการตรวจป้องกัน เราเป็นมากกว่าคลินิกที่บริการในการตรวจรักษา แต่ยังมีบริการเพื่อเป็นการป้องกันตั้งแต่ต้นเหตุ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหา และเป็นการป้องกันและดูแลสุขภาพอย่างยั่งยืน

ที่พรีโมเเคร์ เมดิคอล เรามีบริการพิเศษ ที่แบ่งออกเป็น บริการตรวจรักษา และบริการตรวจป้องกัน เราเป็นมากกว่าคลินิกที่บริการในการตรวจรักษา แต่ยังมีบริการเพื่อเป็นการป้องกันตั้งแต่ต้นเหตุ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหา และเป็นการป้องกันและดูแลสุขภาพอย่างยั่งยืน

ตรวจรักษา

Curative Medical Services

บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และการดูแลภาวะโรคเรื้อรัง
(Treatment of Minor Illnesses and Injuries, and Chronic Diseases Management)

ดูแลครอบคลุมตั้งเเต่อาการแรกเริ่ม เจ็บป่วยฉับพลัน อุบัติเหตุ จนถึงโรคเรื้อรัง

เราพร้อมให้การดูเเลในทุกเเง่มุมสุขภาพ ตั้งเเต่การรับมือกับโรคทั่วไป เช่น โรคหวัด ปวดกล้ามเนื้อ โรคระบบทางเดินอาหาร ไปจนถึงตรวจสุขภาพ วินิจฉัยและรักษาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคอ้วน เเละอื่นๆ ภายใต้การดูเเลของแพทย์อย่างใกล้ชิด

รายละเอียดเพิ่มเติม
1.1 โรคเฉียบพลัน: ไข้ คออักเสบ ปวดศีรษะ ปวดท้อง โรคกระเพาะ ตาแดง ตาแห้ง ผื่นคัน ลมพิษ เชื้อรา
1.2 โรคเรื้อรัง: เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง โรคอ้วน โรคภูมิแพ้
1.3 อื่นๆ: เย็บแผล ทำแผลต่อเนื่อง ฉีดยาคุมกำเนิด

จิตบำบัด (Psychotherapy)

บริการให้คำปรึกษาทางด้านจิตใจ พูดคุยเเลกเปลี่ยน เพื่อเยียวยาปัญหาทางด้านจิตใจกับนักจิตวิทยาอย่างใกล้ชิด

รายละเอียดเพิ่มเติม
• ภาวะหมดไฟในการทำงาน
• เครียด
• ซึมเศร้า
• วิตกกังวล
• ปัญหาความสัมพันธ์

กายภาพบำบัด (Physical Therapy)

ส่งเสริม ป้องกันเเละรักษา สุขภาพกาย โดยใช้การบริหาร ออกกำลังกาย ไปจนถึงการใช้เครื่องมือเฉพาะทาง

รายละเอียดเพิ่มเติม
เพื่อฟื้นฟูกระดูกเเละกล้ามเนื้อต่าง ๆ ในร่างกาย เช่น ศาสตร์การนวดผ่อนคลายหลังออกกำลังกาย (Sport massage) การรักษาด้วยคลื่นอัลตราซาวด์ (Ultrasound) เเละการบำบัดด้วยพลังงานคลื่นกระแทก (Shockwave) เพื่อลดการปวดเรื้อรัง
• ออฟฟิศซินโดรม
• ปวดหลังเรื้อรัง
• ปวดเมื่อยคอบ่าไหล่

โภชนบำบัด (Diet Therapy)

อาหารเพื่อช่วยบรรเทาอาการ
ตามแนวทางการรักษาแบบองค์รวม การกินอาหารที่เหมาะสมมีส่วนช่วยในการรักษาโรค พรีโมแคร์ให้คำปรึกษา เเนะนำ โภชนาการอาหารที่เหมาะสมกับโรคที่เป็นอยู่ เพื่อช่วยบรรเทาอาการเจ็บป่วย และดูแลสุขภาพให้ครบถ้วน

ตรวจรักษา

Curative Medical Services

บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และการดูแลภาวะโรคเรื้อรัง
(Treatment of minor illnesses and injuries, and chronic diseases management)

ดูแลครอบคลุมตั้งเเต่อาการแรกเริ่ม เจ็บป่วยฉับพลัน อุบัติเหตุ จนถึงโรคเรื้อรัง

เราพร้อมให้การดูเเลในทุกเเง่มุมสุขภาพ ตั้งเเต่การรับมือกับโรคทั่วไป เช่น โรคหวัด ปวดกล้ามเนื้อ โรคระบบทางเดินอาหาร ไปจนถึงตรวจสุขภาพ วินิจฉัยและรักษาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคอ้วน เเละอื่นๆ ภายใต้การดูเเลของแพทย์อย่างใกล้ชิด

รายละเอียดเพิ่มเติม
1.1 โรคเฉียบพลัน: ไข้ คออักเสบ ปวดศีรษะ ปวดท้อง โรคกระเพาะ ตาแดง ตาแห้ง ผื่นคัน ลมพิษ เชื้อรา
1.2 โรคเรื้อรัง: เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง โรค อ้วน โรคภูมิแพ้
1.3 อื่นๆ: เย็บแผล ทำแผลต่อเนื่อง ฉีดยา คุมกำเนิด

บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และการดูแลภาวะโรคเรื้อรัง
(Treatment of Minor Illnesses and Injuries, and Chronic Diseases Management)

ดูแลครอบคลุมตั้งเเต่อาการแรกเริ่ม เจ็บป่วยฉับพลัน อุบัติเหตุ จนถึงโรคเรื้อรัง

เราพร้อมให้การดูเเลในทุกเเง่มุมสุขภาพ ตั้งเเต่การรับมือกับโรคทั่วไป เช่น โรคหวัด ปวดกล้ามเนื้อ โรคระบบทางเดินอาหาร ไปจนถึงตรวจสุขภาพ วินิจฉัยและรักษาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคอ้วน เเละอื่นๆ ภายใต้การดูเเลของแพทย์อย่างใกล้ชิด

รายละเอียดเพิ่มเติม
1.1 โรคเฉียบพลัน: ไข้ คออักเสบ ปวดศีรษะ ปวดท้อง โรคกระเพาะ ตาแดง ตาแห้ง ผื่นคัน ลมพิษ เชื้อรา
1.2 โรคเรื้อรัง: เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง โรคอ้วน โรคภูมิแพ้
1.3 อื่นๆ: เย็บแผล ทำแผลต่อเนื่อง ฉีดยาคุมกำเนิด

จิตบำบัด (Psychotherapy)

บริการให้คำปรึกษาทางด้านจิตใจ พูดคุยเเลกเปลี่ยน เพื่อเยียวยาปัญหาทางด้านจิตใจกับนักจิตวิทยาอย่างใกล้ชิด

รายละเอียดเพิ่มเติม
• ภาวะหมดไฟในการทำงาน
• เครียด
• ซึมเศร้า
• วิตกกังวล
• ปัญหาความสัมพันธ์

กายภาพบำบัด (Physical Therapy)

ส่งเสริม ป้องกันเเละรักษา สุขภาพกาย โดยใช้การบริหาร ออกกำลังกาย ไปจนถึงการใช้เครื่องมือเฉพาะทาง

รายละเอียดเพิ่มเติม
เพื่อฟื้นฟูกระดูกเเละกล้ามเนื้อต่าง ๆ ในร่างกาย เช่น ศาสตร์การนวดผ่อนคลายหลังออกกำลังกาย (Sport massage) การรักษาด้วยคลื่นอัลตราซาวด์ (Ultrasound) เเละการบำบัดด้วยพลังงานคลื่นกระแทก (Shockwave) เพื่อลดการปวดเรื้อรัง
• ออฟฟิศซินโดรม
• ปวดหลังเรื้อรัง
• ปวดเมื่อยคอบ่าไหล่

โภชนบำบัด (Diet Therapy)

อาหารเพื่อช่วยบรรเทาอาการ
ตามแนวทางการรักษาแบบองค์รวม การกินอาหารที่เหมาะสมมีส่วนช่วยในการรักษาโรค พรีโมแคร์ให้คำปรึกษา เเนะนำ โภชนาการอาหารที่เหมาะสมกับโรคที่เป็นอยู่ เพื่อช่วยบรรเทาอาการเจ็บป่วย และดูแลสุขภาพให้ครบถ้วน

พรีโมเเคร์ เมดิคอลคลินิก เพราะผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง ของความใส่ใจ

พรีโมเเคร์ เมดิคอลคลินิก
เพราะผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง
ของความใส่ใจ

ตรวจป้องกัน

Preventive Medical Services

ตรวจสุขภาพประจำปี (Annual Health Check-up)

ตรวจละเอียดช่วยป้องกันโรค ตรวจสุขภาพดีเริ่มที่ พรีโมเเคร์

พรีโมเเคร์ ออกแบบโปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปีให้เหมาะสมกับผู้เข้ารับการตรวจ โดยคำนึงถึงอายุ ความเสี่ยง พฤติกรรมการใช้ชีวิต และความต้องการที่แตกต่างกัน จึงสามารถตรวจหาความเสี่ยงเพื่อป้องกันหรือรักษาได้ตั้งแต่เริ่มต้น

รายละเอียดเพิ่มเติม
พรีโมเเคร์ให้บริการตรวจสุขภาพประจําปีซึ่งประกอบไปด้วยการตรวจร่างกาย ตรวจเลือด ตรวจปัสสาวะ และตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ซึ่งมีหลากหลายโปรแกรมที่ถูกออกแบบเพื่อให้เหมาะสมต่อผู้ป่วยในแต่ละรายที่มีอายุ ความเสี่ยง และความต้องการที่แตกต่างกัน

1.1 โปรแกรมตรวจสุขภาพกลุ่มขององค์กร (Annual group health check-up)
1.2 โปรเเกรมตรวจสุขภาพเเบบเฉพาะบุคคล (Indiviualized health check-up) อาทิ โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนเข้าทํางาน โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนเเต่งงาน

ตรวจคัดกรองโรคเรื้อรัง (Chronic Disease Screening)

รู้โรคแต่เริ่ม ดูแลทันท่วงที เริ่มคัดกรองที่พรีโมเเคร์
บริการตรวจคัดกรองโรคที่อาจนำไปสู่การเจ็บป่วยเรื้อรัง รวมทั้งตรวจหาสิ่งบ่งชี้ที่ผิดปกติที่เกิดจากปัจจัยของสภาวะแวดล้อม เพื่อนำไปสู่การดูแลรักษาแต่เนิ่น ๆ

รายละเอียดเพิ่มเติม
บริการตรวจคัดกรองโรคเรื้อรังที่นําไปสู่การเจ็บป่วย โรคของความเสื่อม ภาวะทุพพลภาพและการเสียชีวิต เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันใน เลือดผิดปกติ โรคมะเร็ง รวมไปถึงภาวะผิดปกติจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การตรวจพิษจากโลหะหนักที่อาจปนเปื้อนมากับอาหาร น้ำดื่ม และอากาศรอบตัวเรา

2.1 โปรแกรมตรวจคัดกรองโรคหลอดเลือดหัวใจ
2.2 โปรแกรมตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน
2.3 โปรแกรมตรวจคัดกรองโรคความดันโลหิตสูง
2.4 โปรแกรมตรวจคัดกรองไขมันในเลือดผิดปกติ
2.5 โปรแกรมตรวจหาความเสี่ยงโรคมะเร็งเพศชาย
2.6 โปรแกรมตรวจหาความเสี่ยงโรคมะเร็งเพศหญิง
2.7 โปรแกรมตรวจหาพิษโลหะหนัก

ตรวจเช็คสุขภาพใจ (Mental Health Screening)

ประเมินสุขภาพจิตเบื้องต้น ทดสอบระดับความเครียด ความกดดันสะสม สร้างภูมิคุ้มกันทางใจให้ตนเอง

3.1 ประเมินความเครียดและสุขภาพจิตเบื้องต้น
3.2 ประเมินสุขภาพจิตโดยรวม ทั้งด้านความสัมพันธ์ พฤติกรรม และความคิด

ตรวจวิเคราะห์ทางกายภาพ (Physical Analysis)

วิเคราะห์และประเมินโครงสร้างร่างกายเพื่อหาสาเหตุการเจ็บป่วย ปวดเมื่อย กล้ามเนื้ออักเสบ เจ็บปวดเรื้อรัง

4.1 ตรวจวิเคราะห์โครงสร้างร่างกาย
4.2 ตรวจประเมินการทำงานของกล้ามเนื้อ กระดูก ข้อต่อ และระบบประสาท

บริการฉีดวัคซีน (Vaccination)

ป้องกันก่อนเกิด บริการฉีดวัคซีนครบครันที่พรีโมเเคร์
เน้นการป้องกันก่อนเกิดโรค บริการฉีดวัคซีนเพื่อกระตุ้นกลไกการป้องกันโรคติดเชื้อที่สำคัญทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ เพื่อกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย วัคซีนที่แนะนำในแต่ละช่วงวัยมีหลายรายการ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คลินิก