/    บทความ    /    Fitness Test บริการ กายภาพบำบัดเพื่อสุขภาพที่พรีโมแคร์

Fitness Test
บริการกายภาพบำบัดเพื่อสุขภาพ

Fitness Test บริการ กายภาพบำบัดเพื่อสุขภาพที่พรีโมแคร์

บริการจากพรีโมแคร์ที่จะช่วยประเมินความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและร่างกายโดยนักกายภาพบำบัด เพื่อการวางแผนการทำกายภาพที่จะช่วยแก้ไขปัญหาร่างกายของคุณอย่างถูกต้อง รวมถึงช่วยออกแบบท่าออกกำลังกายเฉพาะบุคคลให้ตรงจุดที่สุดเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงอย่างยั่งยืน 

Fitness Test ที่พรีโมแคร์

คือการทดสอบความแข็งแรงของร่างกายเพื่อการออกแบบการทำกายภาพบำบัดและท่าออกกำลังกายเฉพาะบุคคล โดยแบ่งออกเป็น Wellness Fitness Test และ Senior Fitness Test ซึ่งออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่แตกต่าง ทั้งนี้การทดสอบความแข็งแรงนั้น เพื่อประเมินองค์ประกอบของสมรรถภาพทางกายที่มีความสัมพันธ์กับสุขภาพ ได้แก่ 

 1. ประเมินสุขภาพทางร่างกายทั่วไป (General health evaluation) เช่น วัดชีพจร ความดันโลหิต รวมถึงการซักประวัติของโรคที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบสมรรถภาพ ซึ่งเป็นการประเมินเบื้องต้น หรือข้อควรระวังในการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
 2. สมรรถภาพในการทำงานของระบบไหลเวียนเลือดและหัวใจ(Cardiovascular endurance)  หมายถึง ความสามารถในการทำงานของร่างกายอย่างต่อเนื่อง หรือการใช้ออกซิเจนขณะออกกำลังกาย ซึ่งบ่งชี้ไปถึงประสิทธิภาพของหัวใจและปอด รวมถึงความสามารถในการทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวัน 
 3. ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ(Muscle Strength) หมายถึง ปริมาณสูงสุดของแรงที่กลุ่มกล้ามเนื้อสามารถออกแรงต้านได้ ในลักษณะที่มีการเคลื่อนไหวของข้อต่อ ซึ่งเป็นการวัดแรงของกล้ามเนื้อส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานในชีวิตประจำวัน เช่น กำลังของกล้ามเนื้อแขน ขา เป็นต้น
 4. ความทนทานของกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัว (Core endurance) หมายถึง ความสามารถในการทำงานของกลุ่มกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวในการหดตัวซ้ำๆ เพื่อต้านแรงหรือความสามารถในการหดตัวครั้งเดียวได้เป็นระยะเวลายาวนาน
 5. ความคล่องตัว/ ความสามารถในการทรงตัว (Agility/ Dynamic balance) หมายถึง ความสามารถในการควบคุมร่างกายในการเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนไหวหรือเคลื่อนที่ของร่างกายได้อย่างรวดเร็วและมีเป้าหมาย รวมถึงความสามารถในการรักษาความสมดุลของร่างกายทั้ง ขณะอยู่นิ่ง และขณะเคลื่อนที่
 6. ความยืดหยุ่น (Flexibility) หมายถึง ความสามารถในการเคลื่อนไหวตลอดช่วงของการเคลื่อนไหวของข้อต่อต่างๆของร่างกาย
Wellness Fitness Test

การทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายสำหรับผู้ที่มีอายุ 15-59 ปี โดยแบ่งการทดสอบสมรรถภาพออกเป็นดังนี้
 • ประเมินสุขภาพทางร่างกายทั่วไป (General health evaluation)
 • ความยืดหยุ่น (Flexibility)
 • ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ (Muscle strength)
 • ความทนทานของหัวใจและหลอดเลือด (Cardiovascular endurance)
 • ความทนทานของกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัว (core endurance)
 Senior Fitness Test

การทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายสำหรับผู้สูงอายุ 60-69 ปี โดยแบ่งการทดสอบสมรรถภาพออกเป็นดังนี้
 • ประเมินสุขภาพทางร่างกายทั่วไป (General health evaluation)
 • ความยืดหยุ่น (Flexibility)
 • ความคล่องตัว/ ความสามารถในการทรงตัว (Agility/ Dynamic balance)
 • ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ (Muscle strength)
 • ความทนทานของหัวใจและหลอดเลือด (Cardiovascular endurance)
 • ความทนทานของกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัว (Core endurance)
หากท่านต้องการนัดหมายเพื่อทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย สามารถเข้ามารับคำแนะนำได้ที่ พรีโมแคร์ เมดิคอล คลินิก ที่พร้อมดูแลรักษาสุขภาพร่างกายของท่านอย่างครบถ้วน สามารถสอบถามหรือนัดหมายล่วงหน้าที่นี่ 

Reference: