/    บทความ    /    วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19

ภาวะข้อไหล่ติดรักษาได้ด้วยกายภาพบำบัด

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19

ไวรัสไข้หวัดใหญ่เป็นสาเหตุที่สำคัญของการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจแบบเฉียบพลัน พบได้บ่อยในประชากรทุกกลุ่มอายุ อาการแสดงมีตั้งแต่อาการไข้ ไอ น้ำมูกไหล เจ็บคอ ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตามตัว ไปจนถึงภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรง เช่น ปอดบวม สมองอักเสบ กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ ตับอักเสบ ฯลฯ พบอัตราป่วยประมาณร้อยละ 10-20 ของประชากร กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคเรื้อรัง และผู้ที่เป็นโรคอ้วน มีความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยและเกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรง

วัคซีนไข้หวัดใหญ่

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่นั้นสามารถฉีดได้ตั้งแต่อายุ 6 เดือนขึ้นไป ทั้งนี้วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ในประเทศไทยเป็นไวรัสชนิดเชื้อตาย มีความปลอดภัยสูง และมีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์เดียวหรือใกล้เคียงกับวัคซีนได้ 70-90% ทั้งนี้ควรฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่เป็นประจำทุกปี เนื่องจากแต่ละสายพันธุ์จะแตกต่างกันในแต่ละปี โดยวัคซีนไข้หวัดใหญ่สามารถฉีดได้ตลอดปี แต่ช่วงเวลาที่เหมาะสม คือ ก่อนฤดูฝน และก่อนฤดูหนาวเนื่องจากเป็นช่วงที่เริ่มมีการระบาด

กลุ่มเสี่ยงที่ควรได้รับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่

 • หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป 
 • เด็กอายุ 6 เดือน ถึง 2 ปีทุกคน 
 • ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง อาทิ ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย เบาหวาน
 • ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับเคมีบำบัด
 • กลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป
 • ผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมียและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง (รวมถึงผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ)
 • ผู้ป่วยโรคอ้วน (น้ำหนัก>100 กิโลกรัม หรือ BMI >35 กิโลกรัมต่อตารางเมตร)
 • ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้
 • บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีความเสี่ยงต่อการสัมผัสโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล

วัคซีนไข้หวัดใหญ่จำเป็นอย่างไรในช่วงโควิด-19?

อย่าเพิ่งเข้าใจผิดว่าวัคซีนไข้หวัดใหญ่นั้นช่วยป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ เพราะแต่ละวัคซีนย่อมมีคุณสมบัติการป้องกันโรคแต่ละชนิดแตกต่างกันไป ไม่สามารถใช้แทนกันได้ โดยนอกจากการป้องกันและช่วยลดการแพร่กระจายของโรคไข้หวัดใหญ่แล้ว ประโยชน์ของวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่จะได้รับมีดังต่อไปนี้

 • ลดอาการรุนแรง ลดการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลและอัตราการเสียชีวิต ซึ่งอาจเพิ่มขึ้นทวีคูณหากติดเชื้อไข้หวัดใหญ่และโควิด-19 พร้อมกัน โดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยง เช่น ผู้ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป หญิงตั้งครรภ์ เด็กเล็ก และผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เป็นต้น
 • ลดความสับสนในการตรวจแยกการติดเชื้อระหว่างไข้หวัดใหญ่และโควิด-19 เพราะเมื่อฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แล้วก็มีความเสี่ยงไม่มากที่อาการที่เกิดขึ้นจะมาจากโรคไข้หวัดใหญ่ ทั้งยังช่วยเพิ่มศักยภาพในการตรวจผู้เชื้อโควิด-19 เพราะการตรวจที่แม่นยำของ 2 โรคนี้จะใช้วิธีเดียวกัน คือการตรวจแบบ PCR
 • ป้องกันการแพร่เชื้อไข้หวัดใหญ่ไปสู่ครอบครัวและบุคคลอื่น เนื่องจากโรคไข้หวัดใหญ่และโรคโควิด-19 มีอาการคล้ายคลึงกัน จึงอาจส่งผลต่อการตรวจวินิจฉัยและการรักษาของแพทย์ได้ หากผู้ป่วยติดเชื้อ 2 โรคนี้พร้อมกัน จะทำให้อาการป่วยรุนแรงขึ้น อาจเกิดภาวะแทรกซ้อนเพิ่มมากขึ้น และมีโอกาสเสียชีวิตสูงขึ้นด้วย

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ สามารถฉีดพร้อมกับวัคซีนป้องกันโควิด-19ได้เลย!

สามารถฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ พร้อมกับวัคซีนโควิด-19 ได้ โดยแนะนำให้ฉีดที่แขนคนละข้าง เนื่องจากเป็นเชื้อไวรัสคนละชนิดกัน ประชาชนควรได้รับวัคซีนทั้ง 2 ตัว ทั้งนีโรคไข้หวัดใหญ่ และ โรคโควิด-19 มีโอกาสที่จะติดเชื้อร่วมกันได้ เมื่อเกิดการติดเชื้อร่วมกัน จะส่งผลให้อาการป่วยรุนแรงขึ้น และอาจนำไปสู่การเสียชีวิตได้ การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ป้องกันไว้ก่อนคือสิ่งที่เราทำได้ในตอนนี้เพื่อลดความเสี่ยง 

หากท่านต้องการที่จะนัดหมายเพื่อฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ สามารถเข้ามารับคำแนะนำได้ที่  พรีโมแคร์ เมดิคอล คลินิก  เราพร้อมดูแลรักษาสุขภาพร่างกาย และจิตใจของท่านให้แข็งแรงอย่างครบถ้วน ส่งเสริม ป้องกันเเละรักษา สามารถสอบถามหรือนัดหมายล่วงหน้าที่นี่ 

References