/    บทความ    /    ที่พรีโมแคร์เราแตกต่าง

ภาวะข้อไหล่ติดรักษาได้ด้วยกายภาพบำบัด

ที่พรีโมแคร์เราแตกต่าง

PrimoCare เป็นมากกว่าคลินิกที่ให้บริการรักษา เราให้บริการพิเศษ: การรักษาและการป้องกันซึ่งเป็นการระบุสาเหตุเพื่อป้องกันโรคที่ไม่จำเป็นและได้รับการดูแลสุขภาพอย่างยั่งยืน

PrimoCare Medical Clinic

ด้วยแนวทางที่ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง ทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญของ Primocare พร้อมให้คำแนะนำอย่างเอาใจใส่ เป็นกันเอง โดยมุ่งเน้นการดูแลสุขภาพทุกองค์ประกอบของคุณ เรารับฟังความต้องการของคุณตลอดเส้นทางการรักษาพยาบาลของคุณ ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องของทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพของเรา

“สร้างพื้นฐานสุขภาพที่ดี เคียงข้างคุณ”

เราเชื่อว่าสุขภาพที่ดีเป็นหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเรา รวมถึงปัจจัยภายใน เช่น สุขภาพกายและสุขภาพจิตของแต่ละคน และปัจจัยภายนอก เช่น โภชนาการ ครอบครัว สถานที่ทำงาน และสิ่งแวดล้อม

Primocare มุ่งเน้นการดูแลชีวิตโดยรวมของผู้ป่วย ไม่ใช่แค่การรักษาตามอาการหรือโรคเฉพาะทางเพียงอย่างเดียว แต่ยังดูแลอาการที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต ตลอดจนการระบุสาเหตุของการเจ็บป่วยเพื่อให้คุณมีรากฐานที่แข็งแรงเพื่อสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน

“ก่อนการรักษา”

ระบบสุขภาพที่เข้าถึงง่ายและมีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง โดยเน้นการทำความเข้าใจ ใส่ใจพูดคุยกับผู้ป่วย ไม่ใช่แค่ดูแลในแง่การรักษาและจ่ายยา แต่เป็นการมองภาพรวมสุขภาพและชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ป่วย ตั้งแต่ในระดับบุคคล ครอบครัว ตลอดจนชุมชนที่อยู่อาศัย เป็นการดูแลตั้งแต่แรกเริ่มและต่อเนื่องเหมือนมีหมอประจำตัว เป็นที่พึ่งพาแรกของผู้ป่วยเมื่อมีปัญหาหรือมีความจำเป็นในทุกๆ เรื่องที่เกี่ยวกับสุขภาพ โดยจะครอบคลุมการดูแลสุขภาพในทุกมิติ ทั้งการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษา การฟื้นฟูสภาพ ตลอดจนระบบการปรึกษาและส่งต่อผู้ป่วย กรณีที่มีความจำเป็นต้องพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

มุ่งมั่นสร้างรากฐานสุขภาพที่แข็งแรงไปพร้อมคนไทย

ด้วยหัวใจในการทำธุรกิจอย่างเข้าใจและใส่ใจรอบด้าน เราเห็นถึงทิศทางของระบบบริการสุขภาพที่ต้องปรับเปลี่ยนโดยเน้นรากฐานที่แข็งแรง จึงอยากส่งมอบการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมที่มีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง ผ่าน พรีโมแคร์ เมดิคอลคลินิก (PrimoCare Medical Clinic) ให้เป็นเสมือนหมอประจำตัวที่คุณสามารถไว้วางใจให้ดูแลสุขภาพในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นการดูแลส่งเสริมสุขภาพที่ดี การป้องกันโรคภัยต่างๆ การรักษาเมื่อเกิดอาการเจ็บป่วย การฟื้นฟูสุขภาพให้กลับมาสมบูรณ์ หรือแม้กระทั่งการประสานงานส่งต่อการรักษากับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยมั่นใจได้ว่าคุณจะได้รับการดูแลอย่างเข้าใจ ใส่ใจ ใกล้ชิดดูเเลต่อเนื่อง ในทุกช่วงจังหวะของชีวิต เเม้ยามปกติ จนถึงยามป่วยไข้

ที่พรีโมแคร์ เรามีความเชี่ยวชาญและมีความรู้ในด้านการดูแลสุขภาพ ด้วยการรักษาแบบบูรณาการองค์รวม (Integrated Care) ให้กับคนทุกเพศทุกวัย จากความเชื่อมั่นที่ว่าสุขภาพที่ดีมีหลายปัจจัยประกอบเข้าด้วยกัน พรีโมเเคร์ เรามีแพทย์และผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมให้คำปรึกษาอย่างใส่ใจเเละชัดเจน โดยมีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางความใส่ใจ เเละมีส่วนร่วมในการดูเเลสุขภาพ ภายใต้การดูเเลอย่างใกล้ชิดจากบุคลากรทางการเเพทย์ของพรีโมเเคร์ รับฟัง เข้าใจ เเละดูเเลสุขภาพคุณ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้คุณได้ใกล้ชิด เเละใช้เวลากับทีมเเพทย์ให้นานกว่าที่เคย เพื่อให้คุณมีสุขภาพเเข็งเเรงเเบบยั่งยืน

  • ดูเเลด้วยหัวใจ 
  • ใกล้ชิด เเละใช้เวลากับทีมเเพทย์ให้นานกว่าที่เคย
  • รับฟัง เข้าใจ 
  • ดูเเลอย่างต่อเนื่อง
  • เข้าถึงได้ง่าย
  • สะดวก รวดเร็ว

“วางใจให้พรีโมแคร์เป็นที่ปรึกษาเเรกในการดูแลสุขภาพร่างกายและจิตใจ ทั้ง ดูแล รักษา ป้องกัน ส่งเสริมสุขภาพในทุกองค์ประกอบสุขภาพของคุณ” หากท่านต้องการที่จะนัดหมายเพื่อปรึกษาพูดคุยกับแพทย์ สามารถเข้ามารับคำแนะนำได้ที่ พรีโมแคร์ เมดิคอล คลินิก เราพร้อมดูแลรักษาสุขภาพร่างกาย และจิตใจของท่านให้แข็งแรงอย่างครบถ้วน สามารถสอบถามหรือนัดหมายล่วงหน้าที่นี่