วัคซีนห่างไกล “ไข้หวัดใหญ่” เพียง 555.-

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ควรฉีดเป็นประจำทุกปี เนื่องจากแต่ละสายพันธุ์จะแตกต่างกันในแต่ละปี โดยวัคซีนไข้หวัดใหญ่สามารถฉีดได้ตลอดปี แต่ช่วงเวลาที่เหมาะสม คือ ก่อนฤดูฝน และก่อนฤดูหนาวเนื่องจากเป็นช่วงที่เริ่มมีการระบาด

โปรโมชันฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ราคาเดียว 555 บาท

• จองผ่านทางออนไลน์ ไม่เสียเวลารอคิว
• ป้องกันเชื้อไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ (A/H1N1, A/H3N2, B/Victoria, B/Yamagata)
• วัคซีนใหม่ล่าสุด ครอบคลุมสายพันธุ์สำหรับปีนี้
• ลดโอกาสติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ ลดความรุนแรงของโรค ลดการแพร่ของเชื้อ