เรื่อง “ใจ” ให้จิตบำบัดดูแล ใช้ครั้งแรก 1,250.-

สุขภาพใจมีความสำคัญและต้องการการดูแลไม่ต่างจากสุขภาพกาย หมั่นสังเกตอารมณ์ ความคิด และความรู้สึกของตัวเอง หากท่านต้องการที่จะปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพใจ ให้พรีโมแคร์ช่วยรับฟังและหาทางรับมือปัญหา

• ความเครียดจากการเรียนและการทำงาน
• ภาวะหมดไฟ ในการทำงาน (Burnout)
• ความวิตกกังวลต่อเรื่องต่างๆ ที่รู้สึกว่ามีมากเกินไป
• ปัญหาด้านความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง
• ภาวะซึมเศร้าและวิตกกังวล
• ปัญหาอื่นๆ ในด้านพฤติกรรม การเรียนรู้ และการปรับตัวเข้ากับสังคม

ใช้บริการครั้งแรก ราคาเริ่มต้นเพียง 1,250 บาท