ภาวะข้อไหล่ติดรักษาได้ด้วยกายภาพบำบัด

เอ็นหัวไหล่อักเสบ


การอักเสบของเส้นเอ็นข้อไหล่เกิดจากการใช้งานไหล่ซ้ำๆ เป็นระยะเวลานาน โดยการใช้งานหัวไหล่หนักเกินไป จะทำให้เอ็นรอบข้อไหล่อักเสบ หรือฉีกขาดได้ ทั้งนี้หากเริ่มมีอาการปวดไหล่ อาจเกิดได้จากหลายสาเหตุ ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษา เพราะเอ็นหัวไหล่อักเสบนั้น เส้นเอ็นหัวไหล่ไม่สามารถซ่อมแซมตัวเองได้ หากฉีกขาดแล้วปล่อยทิ้งไว้ จะนำไปสู่ภาวะ ข้อไหล่เสื่อมจนต้องผ่าตัดได้ 

เอ็นหัวไหล่อักเสบ (Rotator cuff tendinitis)

อาการเอ็นหัวไหล่อักเสบ เป็นการอักเสบของเอ็นกล้ามเนื้อ โรเทเตอร์ คัฟฟ์ (Rotator cuff) หรือเอ็นรอบข้อไหล่ ประกอบด้วยกล้ามเนื้อ 4 มัด มีหน้าที่ช่วยพยุงหัวกระดูกต้นแขนให้อยู่ในเบ้าข้อไหล่ โดยโรคนี้มักจะใช้เวลาในการเกิด สาเหตุอาจเกิดมาจากการใช้งานซ้ำๆ การใช้งานที่หนักเกินไป หรืออุบัติเหตุไหล่กระแทก เป็นต้น

อาการของโรคเอ็นหัวไหล่อักเสบ

การรักษาโรคเอ็นหัวไหล่อักเสบ

 มีวัตถุประสงค์เพื่อลดอาการปวดและทำให้กลับไปใช้งานข้อไหล่ได้ โดยการรักษาขึ้นอยู่กับหลายๆปัจจัย เช่น สุขภาพ อายุ และการใช้งานที่ต้องการ ทั้งนี้วิธีการรักษาขึ้นอยู่กับสาเหตุและความรุนแรงของโรค มีได้ 2 กรณี คือ การผ่าตัด และไม่ผ่าตัด

1. กรณีไม่ผ่าตัด เริ่มต้นการรักษาด้วยการให้ทานยา ฉีดยา การทำกายภาพบำบัด ซึ่งจะพิจารณาตามความรุนแรงของโรค ดังนี้

2. กรณีผ่าตัด การผ่าตัดที่เป็นที่นิยมในปัจจุบัน ได้แก่ การผ่าตัดด้วยการส่องกล้อง (Endoscope) ซึ่งมีการพัฒนาไปถึงขั้นการยึด ซ่อม แม้กระทั่งการสร้างเส้นเอ็นใหม่ และยังรวมไปถึงการรักษาข้ออื่นๆ ที่อยู่ใกล้เคียงกันได้อีกด้วย โดยการผ่าตัดจะใช้วิธีส่องกล้องเย็บซ่อมเส้นเอ็นไหล่และ/หรือกรอหินปูน ภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัดค่อนข้างน้อย ผู้ป่วยสามารถเริ่มกายภาพหลังผ่าตัดได้อย่างรวดเร็ว

การรักษาทางกายภาพบำบัด 

ในระยะแรกนั้นจะเป็นการยืดกล้ามเนื้อและเคลื่อนไหวโดยไม่ใช้แรงเพื่อทำให้กลับมาสามารถเคลื่อนไหวได้เท่าเดิมและลดอาการปวด ร่วมกับการใช้เครื่องมือ ทั้งนี้การกายภาพบำบัดเอ็นข้อไหล่อักเสบอาจมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับอาการของแต่ละบุคคล นักกายภาพบำบัดจะเป็นผู้วางแผนการรักษาให้เหมาะกับผู้ป่วย ดังนี้

ตัวอย่างท่าออกกำลังกาย 
การออกกำลังกายจะช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อ ควบคู่ไปกับการทำกายภาพบำบัด และการใช้เครื่องมือรักษาเพื่อลดอาการปวด อาการอักเสบ 

หากท่านต้องการที่จะนัดหมายเพื่อปรึกษาพูดคุยกับแพทย์ หรือนักกายภาพบำบัด สามารถเข้ามารับคำแนะนำได้ที่ พรีโมแคร์ เมดิคอล คลินิก เราพร้อมดูแลรักษาสุขภาพร่างกาย และจิตใจของท่านให้แข็งแรงอย่างครบถ้วน ส่งเสริม ป้องกันเเละรักษา สุขภาพกาย โดยใช้การบริหาร ออกกำลังกาย ไปจนถึงการใช้เครื่องมือเฉพาะทาง สามารถสอบถามหรือนัดหมายล่วงหน้าที่นี่ 

References


ติดต่อเรา


ติดต่อเรา

Reference

ทำความรู้จัก “โรคฝีดาษลิง” (Monkeypox) แพร่เชื้อ-ติดต่ออย่างไร?

บทความที่เกี่ยวข้อง