| ENG | ไทย

    /    แพ็กเกจและโปรโมชัน    /    แพ็กเกจฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แพ็กเกจฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่

แพ็กเกจฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แพ็กเกจฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่

ระยะเวลาโปรโมชัน 1 กันยายน 23 -
30 กันยายน 23
ราคา 555 บาท
2,999 บาท

โรคไข้หวัดใหญ่ พบได้ทุกกลุ่มอายุ แต่จะพบมากในเด็ก และอัตราการเสียชีวิต มักพบในผู้ที่มีอายุมากกว่า 60 ปี หรือผู้ที่มีโรคประจำตัว ติดต่อจากการหายใจหรือสัมผัสละอองฝอยจากน้ำมูก น้ำลายที่ปนเปื้อนเชื้อ หากได้รับเชื้อจะมีอาการไข้สูงเฉียบพลัน หนาวสั่น ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ อ่อนเพลีย ไอ เจ็บคอ น้ำมูกไหล วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ควรฉีดเป็นประจำทุกปี เนื่องจากแต่ละสายพันธุ์จะแตกต่างกันในแต่ละปี โดยวัคซีนไข้หวัดใหญ่สามารถฉีดได้ตลอดปี แต่ช่วงเวลาที่เหมาะสม คือ ก่อนฤดูฝน และก่อนฤดูหนาวเนื่องจากเป็นช่วงที่เริ่มมีการระบาด

เงื่อนไขโปรโมชัน

1. รวมค่าบริการทางการแพทย์
2. ทำการนัดหมายล่วงหน้า
3. กรุณานำเอกสารยืนยันตนมาด้วย (บัตรประชาชน, พาสปอร์ต)
4. โปรโมชันตั้งแต่วันที่ 15 มิถุยายน - 31 ธันวาคม 2566 เท่านั้น

ทำการนัดหมายล่วงหน้าเพื่อเข้ารับบริการ

แพ็กเกจฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แพ็กเกจฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่

ราคาเดียวทุกสาขา 555 บาท

แพ็กเกจและโปรโมชันที่คุณอาจสนใจ

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ควรฉีดเป็นประจำทุกปี เนื่องจากแต่ละสายพันธุ์จะแตกต่างกันในแต่ละปี โดยวัคซีนไข้หวัดใหญ่สามารถฉีดได้ตลอดปี แต่ช่วงเวลาที่เหมาะสม คือ ก่อนฤดูฝน และก่อนฤดูหนาวเนื่องจากเป็นช่วงที่เริ่มมีการระบาด

1 กันยายน 2023 -
30 กันยายน 2023
555 บาท
2999 บาท

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ควรฉีดเป็นประจำทุกปี เนื่องจากแต่ละสายพันธุ์จะแตกต่างกันในแต่ละปี โดยวัคซีนไข้หวัดใหญ่สามารถฉีดได้ตลอดปี แต่ช่วงเวลาที่เหมาะสม คือ ก่อนฤดูฝน และก่อนฤดูหนาวเนื่องจากเป็นช่วงที่เริ่มมีการระบาด

1 กันยายน 2023 -
30 กันยายน 2023
555 บาท
2999 บาท

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ควรฉีดเป็นประจำทุกปี เนื่องจากแต่ละสายพันธุ์จะแตกต่างกันในแต่ละปี โดยวัคซีนไข้หวัดใหญ่สามารถฉีดได้ตลอดปี แต่ช่วงเวลาที่เหมาะสม คือ ก่อนฤดูฝน และก่อนฤดูหนาวเนื่องจากเป็นช่วงที่เริ่มมีการระบาด

1 กันยายน 2023 -
30 กันยายน 2023
777 บาท
4000 บาท

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ควรฉีดเป็นประจำทุกปี เนื่องจากแต่ละสายพันธุ์จะแตกต่างกันในแต่ละปี โดยวัคซีนไข้หวัดใหญ่สามารถฉีดได้ตลอดปี แต่ช่วงเวลาที่เหมาะสม คือ ก่อนฤดูฝน และก่อนฤดูหนาวเนื่องจากเป็นช่วงที่เริ่มมีการระบาด

1 กันยายน 2023 -
30 กันยายน 2023
555 บาท
2999 บาท

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ควรฉีดเป็นประจำทุกปี เนื่องจากแต่ละสายพันธุ์จะแตกต่างกันในแต่ละปี โดยวัคซีนไข้หวัดใหญ่สามารถฉีดได้ตลอดปี แต่ช่วงเวลาที่เหมาะสม คือ ก่อนฤดูฝน และก่อนฤดูหนาวเนื่องจากเป็นช่วงที่เริ่มมีการระบาด

1 กันยายน 2023 -
30 กันยายน 2023
555 บาท
2999 บาท

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ควรฉีดเป็นประจำทุกปี เนื่องจากแต่ละสายพันธุ์จะแตกต่างกันในแต่ละปี โดยวัคซีนไข้หวัดใหญ่สามารถฉีดได้ตลอดปี แต่ช่วงเวลาที่เหมาะสม คือ ก่อนฤดูฝน และก่อนฤดูหนาวเนื่องจากเป็นช่วงที่เริ่มมีการระบาด

1 กันยายน 2023 -
30 กันยายน 2023
777 บาท
4000 บาท

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ควรฉีดเป็นประจำทุกปี เนื่องจากแต่ละสายพันธุ์จะแตกต่างกันในแต่ละปี โดยวัคซีนไข้หวัดใหญ่สามารถฉีดได้ตลอดปี แต่ช่วงเวลาที่เหมาะสม คือ ก่อนฤดูฝน และก่อนฤดูหนาวเนื่องจากเป็นช่วงที่เริ่มมีการระบาด

1 กันยายน 2023 -
30 กันยายน 2023
1999 บาท