Our Articles

All you’ve ever wanted to know
about anything health-related

Our Articles

All you’ve ever wanted to know
about anything health-related

Home Isolation แยกตัวรักษาโควิด-19 ที่บ้าน ใครบ้างที่ทำได้ ติดต่อที่ไหน มีขั้นตอนเข้าระบบและแนวทางปฏิบัติตัวอย่างไรบ้าง?
ผู้ป่วยโควิด-19 เข้าระบบ Home Isolation รักษาตัวที่บ้าน ติดต่อที่ไหน มีแนวทางปฏิบัติตัวอย่างไรบ้าง? ...
แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว คืออะไร มีบทบาทหน้าที่อะไร หมอครอบครัว หมอประจำตัว กับความสำคัญต่อการดูแลสุขภาพตลอดช่วงชีวิต
ทำความรู้จักแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว และแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป หมอประจำตัวที่ช่วยดูแลในทุกด้านอย่างต่อเนื่อง ...
คลินิก กับ โรงพยาบาล ต่างกันอย่างไร อาการแบบไหนควรไปคลินิก อาการแบบไหนควรไปโรงพยาบาล?​ คลินิกและโรงพยาบาล​ทำงานร่วมกันอย่างไร?
อาการแบบนี้ไปคลินิกได้ไหม? แล้วอาการแบบไหนถึงควรไปโรงพยาบาล? ทำความเข้าใจความแตกต่างของคลินิกกับโรงพยาบาลได้ที่นี่ ...
ผู้สูงอายุ-ผู้มีโรคประจำตัว ฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้เลยหรือไม่? เช็กกลุ่มเสี่ยงที่ควรและไม่ควรฉีด พร้อมคำแนะนำก่อนหลังฉีดวัคซีน
ผู้สูงอายุฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้เลยหรือไม่? เช็กกลุ่มเสี่ยงที่ควร-ไม่ควรฉีด และคำแนะนำก่อนหลังฉีดวัคซีน ...
รู้ทันภัยสุขภาพที่มากับ Work from home มีโรคอะไรบ้าง? และจะจัดการและแก้ไขอย่างไรให้ทำงานที่บ้านอย่างสุขภาพดี ไม่มีโรคกวนใจ
รู้ทันภัยสุขภาพที่มากับการ Work from home เรียนรู้วิธีจัดการเพื่อฟื้นฟูสุขภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ...
นักจิตวิทยา กับ จิตแพทย์ ทำงานต่างกันอย่างไร? หาคำตอบว่าใครที่เหมาะจะช่วยแนะนำวิธีจัดการกับปัญหาทางจิตใจและอารมณ์ของคุณที่สุด
นักจิตวิทยา VS จิตแพทย์ ใครที่เหมาะจะช่วยแนะนำวิธีจัดการกับปัญหาทางจิตใจและอารมณ์ของคุณที่สุด? ...

trick to load Kanit