อีเมล [email protected]

    /    บทความ    /    วัคซีนไข้หวัดใหญ่ วัคซีนสำคัญที่ควรฉีดระหว่างรอวัคซีนโควิด-19

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ วัคซีนสำคัญที่ควรฉีดระหว่างรอวัคซีนโควิด-19

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ วัคซีนสำคัญที่ควรฉีดระหว่างรอวัคซีนโควิด-19

ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไปทุกคนควรได้รับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เป็นประจำทุกปีอยู่แล้ว เนื่องจากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่เป็นตัวการสำคัญของการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจแบบเฉียบพลัน ซึ่งสามารถก่อให้เกิดอาการหรือภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรง ทั้งยังมีอัตราการตายสูงในหญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีโรคเรื้อรัง แล้วรู้หรือไม่ว่าในภาวะการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แบบนี้ การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ก็ยิ่งมีความจำเป็นมากขึ้น 

วัคซีนไข้หวัดใหญ่จำเป็นอย่างไรในช่วงโควิด-19?

อย่าเพิ่งเข้าใจผิดว่าวัคซีนไข้หวัดใหญ่นั้นช่วยป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ เพราะแต่ละวัคซีนย่อมมีคุณสมบัติการป้องกันโรคแต่ละชนิดแตกต่างกันไป ไม่สามารถใช้แทนกันได้ โดยนอกจากการป้องกันและช่วยลดการแพร่กระจายของโรคไข้หวัดใหญ่แล้ว ประโยชน์ของวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่จะได้รับมีดังต่อไปนี้

 • ลดอาการรุนแรง อัตราการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล และการเสียชีวิต ซึ่งอาจเพิ่มขึ้นทวีคูณหากติดเชื้อไข้หวัดใหญ่และโควิด-19 พร้อมกัน โดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยง เช่น ผู้ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป หญิงตั้งครรภ์ เด็กเล็ก และผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เป็นต้น
 • ลดความสับสนในการตรวจแยกการติดเชื้อระหว่างไข้หวัดใหญ่และโควิด-19 เพราะเมื่อฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แล้วก็มีความเสี่ยงไม่มากที่อาการที่เกิดขึ้นจะมาจากโรคไข้หวัดใหญ่ ทั้งยังช่วยเพิ่มศักยภาพในการตรวจผู้เชื้อโควิด-19 เพราะการตรวจที่แม่นยำของ 2 โรคนี้จะใช้วิธีเดียวกัน คือการตรวจแบบ PCR
 • ช่วยแบ่งเบาภาระของบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องดูแลผู้ป่วยโรคโควิด-19 จำนวนมากต่อวัน เพิ่มจำนวนเตียง เครื่องช่วยหายใจ และห้อง ICU สำหรับผู้ป่วยโควิด-19 ซึ่งเป็นที่ต้องการเป็นจำนวนมากในขณะนี้

กรมควบคุมโรคแนะ ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ระหว่างรอวัคซีนโควิด-19

โรคไข้หวัดใหญ่เป็นโรคที่มีความรู้ความเข้าใจทางการแพทย์เป็นอันดีและมีวัคซีนสำหรับป้องกันที่มีประสิทธิภาพอยู่แล้ว ระหว่างที่วัคซีนโควิด-19 ยังไม่มา การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ป้องกันไว้ก่อนคือสิ่งที่เราทำได้ในตอนนี้เพื่อลดความเสี่ยง 

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีคำแนะนำสำหรับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ร่วมกับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ดังนี้

ผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนโควิด-19 ควรฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ก่อน และเว้นระยะห่างอย่างน้อย 2-4 สัปดาห์ก่อนจะฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 1

ผู้ที่ได้รับวัคซีนโควิด-19 ไปก่อนหน้าแล้ว

 • วัคซีน Sinovac (ซิโนแวค) 
  • หากรับเข็มที่ 1 แล้ว ให้รอรับเข็มที่ 2 ซึ่งมีระยะห่างการฉีด 2-4 สัปดาห์ แล้วค่อยรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ โดยเว้นระยะห่างหลังวัคซีน Sinovac เข็มที่ 2 อย่างน้อย 2-4 สัปดาห์ 
 • วัคซีน AstraZeneca (แอสตราเซเนกา) 
  • หลังจากรับเข็มที่ 1 แล้ว สามารถฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตาม โดยเว้นระยะห่างอย่างน้อย 2-4 สัปดาห์ และหลังจากนั้นให้รับวัคซีน AstraZeneca เข็มที่ 2 ตามกำหนดนัด
  • หากรับวัคซีนครบทั้ง 2 เข็มแล้ว ซึ่งจะฉีดห่างกันประมาณ 10-12 สัปดาห์ สามารถรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้หลังจากฉีดวัคซีน AstraZeneca เข็มที่ 2 แล้วอย่างน้อย 2-4 สัปดาห์

ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่วันนี้เพื่อตัวคุณเองและคนรอบข้าง หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ อ่านได้ที่บทความ: ถามมาหมอตอบ เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ หรือคลิกที่นี่หากต้องการนัดฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่ พรีโมแคร์ เมดิคอล คลินิก ไม่ต้องรอนาน ไม่ต้องต่อคิว เพราะคนไข้ทุกคนคือคนสำคัญของเรา

Reference